Om konflikthuset

"Livet er fuld af konflikter, og konflikter skal løses aktivt af parterne og ikke udsættes eller ignoreres. Målet med etableringen af Konflikthuset er at få løst konflikter hurtigere og billigere end ved retssager og med et meningsfuldt resultat for begge parter."

Vi er uafhængige, uvildige og upartiske

Hos Konflikthuset er vi specialister i konfliktmægling.

Vi tror på, at konfliktmægling både giver bedre mening og mere værdi.

Vi oplever hver dag, at konflikter løses hurtigt og billigt ved konfliktmægling, og de fleste konfliktmæglinger giver mulighed for at opnå et andet resultat end det etablerede retssystem giver mulighed for.

Gennem konfliktmægling kan parterne ofte finde frem til en løsning på få timer!

Og så er en retssag ofte langvarig, dyr og personligt belastende for parterne.

De fleste konflikter opstår på grund af manglende eller dårlig kommunikation, og når det suppleres med følelser, holdninger og modsatrettede meninger og uopfyldte forventninger, så er den negative spiral for konflikten i gang.

Modsat, hvad mange mennesker tror, så løses uenighed og konflikter ikke gennem paragraffer og retsregler.

En retssag afgjort af retssystemet kan løse den juridiske konflikt, mens den menneskelige konflikt fortsat er intakt eller endda yderligere eskaleret.

Vi har erfaringen, metoderne og værktøjerne.

Vi har mange års erfaring, og vi har valgt kun at arbejde med de områder, hvor vi ved, at konfliktmægling giver gode resultater.

Konflikthuset skaber et miljø, hvor der ved hjælp af en konfliktmægler opnås en klar kommunikation mellem parterne.

Konfliktmægleren hjælper dialogen i gang og sikrer, at parternes forskellige holdninger kan komme til udtryk på en sikker og brugbar måde.

Konfliktmægleren sikrer også, at dialogen foregår på en respektfuld måde, hvilket skaber et dialogrum, hvor der kan opstå en større forståelse for den andens synspunkt og dermed skabe mulighed for en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Hos Konflikthuset rådgiver vi ikke og vi underviser ikke. Vi er og vil kun være specialister i konfliktmægling.

Konfliktmægling kaldes også mediation, og hvis det foregår i retten, kaldes det retsmægling.