Virksomhedsoverdragelser

"Der er mange personlige og økonomiske overvejelser ved ejerskifte af en virksomhed. Det gælder uanset, om ejerskiftet sker inden for eller uden for familien."

Generationsskifte sker ikke uden forberedelse.

Når det er besluttet, hvem der skal overtage, hvordan sælgers rolle skal være fremtidigt, hvilken rolle familien skal have, hvordan jura, skatte- og arveregler er mv., så bør man sikre sig, at alle involverede parter arbejder målrettet for et succesfuldt generationsskifte.

Ved konfliktmægling bevares gode familierelationer.

Overdrages virksomheden eksternt, sikrer køber gennem sin undersøgelse af virksomheden(due diligence), at sælgers oplysninger om virksomheden er korrekte.

Ofte opstår der efter overdragelsen dog spørgsmål og uenigheder , selvom der har været foretaget due diligence, og disse forhold kan udløse langvarige og kostbare retssager. Parterne kan med fordel søge uenigheder og konflikter løst ved konfliktmægling.

Kontakt os for mere information