Hvorfor konfliktmægling (mediation)?

Mangler du en hurtig og effektiv måde at løse konflikter på uden retssag eller voldgift? Så burde du vælge konflikthåndtering gennem mediation. Konflikten løses ved dialog, som alle parter har indflydelse på under hele forløbet. Målet er at nå frem til en løsning, som alle er tilfredse med.

Sådan skaber du grundlaget for en holdbar løsning

Normalvis har du mulighed for at få løst juridiske konflikter gennem det traditionelle retssystem, hvor den personlige konflikt mellem parterne efterfølgende stadig kan være intakt. Dette skyldes blandt andet, at det i retten ikke drejer sig om at have ret – men at kunne bevise sin ret. Det betyder også, at der i retssystemet kan være en vinder og en taber af en retssag, men aldrig to vindere.

Konflikthåndtering gennem mægling/mediation er en yderst effektiv måde at løse konflikter på, da du undgår retssag eller voldgift.
Konflikten løses ved dialog, som alle parter har indflydelse på under hele forløbet.
Derudover indgår du i et tilrettelagt forløb, hvor en professionel konfliktmægler deltager aktivt, så alle problemstillinger og løsninger tages i betragtning.

Målet er at nå frem til en løsning, som alle parter er tilfredse med.

Læs mere om konflikthåndtering