Priser og retshjælpsdækning af omkostninger

”Det er dog ikke til at sige på forhånd, om det tager ½ dag eller en hel dag, eller om konfliktmæglingen må opdeles og gennemføres over flere dage. Det afhænger af konfliktens karakter og omfang.”

Det er ikke bare hurtigere
- Det er også billigere

Er du opmærksom på, at privat- og erhvervstegnede forsikringer kan indeholde retshjælp?
Kontakt os for at høre, om dit forsikringsselskab dækker omkostningerne ved konfliktmægling gennem retshjælp eller rådgiveransvar. Disse ting skal søges af kunden.

Langt de fleste konflikter løses på ½ dag.

Det er dog ikke til at sige på forhånd, om det tager ½ dag eller en hel dag, eller om konfliktmæglingen må opdeles og gennemføres over flere dage. Det afhænger af konfliktens karakter og omfang.

Prisen for ½ dag (3 timer) er 7.000 kr., der som udgangspunkt deles mellem parterne, så hver part betaler 3.500 kr. Beløbet er inklusiv moms.

Prisen for en hel dag (7 timer) er 15.000 kr. inklusiv moms, der ligeledes dækkes med ½ af hver part.

Kan sagen undtagelsesvist ikke løses på samme dag, eller er der tale om en større sag, der kræver konfliktmægling over flere dage, aftales pris på forhånd.

Målet er at alle konfliktmæglinger er gennemført, senest 5 dage efter at der er skabt kontakt til begge parter i konflikten.

Konflikthuset har adgang til mødefaciliteter over hele landet, og konfliktmæglinger gennemføres derfor lokalt i forhold til parterne. Tidspunktet for konfliktmæglingen aftales ved et kort telefonmøde eller skypemøde.