Ansættelsessager

"Når der opstår konflikter på arbejdspladsen, er det vigtigt for både virksomheden og de involverede personer, at konfliktløsningen foregår optimalt. Ved konfliktmægling bevares relationen."

Ved konfliktmægling hjælper konfliktmægleren parterne og deres rådgivere til selv at forhandle sig frem til en løsning. Dermed løser man fortidens konflikter og ser fremad, så man bevarer relationen mellem parterne og dermed også et godt arbejdsmiljø.

Konflikter i teams går ud over produktiviteten – ikke blot hos konfliktparterne, men også hos kollegerne.

I afskedigelsessituationer er konfliktmægling også vigtig. Der igangsættes nogle naturlige lov- og overenskomstbestemte sikringsforanstaltninger, og der kan ses på sagligheden af afskedigelsen. Men for mange er der andre forhold, der anses for mere væsentlige. Det kan være krænkelsen, tillidsbruddet, identitetstabet og lignende forhold, som står øverst i bevidstheden.

Kontakt os for mere information