Nabostridigheder

“Hver tredje føler sig generet af naboen.”

Træer, der skygger for sol og udsigt, generende hække, støj eller uenighed om parkeringsforhold, er blot nogle af de områder, som naboer strides om.

Faktisk har 5-6 % af befolkningen løbende nabostridigheder, der skaber konflikter.

En retssag om en nabostrid, vil i næsten alle tilfælde medføre så store økonomiske omkostninger og være så langvarigt, at kun et fåtal gennemføres som retssager.

Hvis man vælger at gennemføre en retssag, så er rettens afgørelse kun et udtryk for den juridiske konflikt, idet den menneskelige konflikt kan være intakt og endda yderligere eskaleret.

Konfliktmægling gør det muligt at få løst konflikten, samtidig med at naboskabet bevares eller genskabes.

Kontakts os for mere information