Voldgiftssager

Udgangspunktet i dansk ret er, at civile tvister afgøres af domstolene. Hvis parterne er enige herom, kan sagen afgøres ved voldgift.

Voldgiftsretten er karakteriseret ved, at parterne i stedet for at gå til domstolene nedsætter en privat ret, voldgiftsretten, som afgør tvisten med bindende virkning for parterne.

Voldgiftssager burde i princippet være hurtigere og billigere end almindelige retssager, men det er sjældent oplevelsen, tværtimod.

Gennemsnitligt tager voldgiftssager 19 måneder, hvilket står i skærende kontrast til, at konfliktmæglinger gennemsnitligt løses på ganske få uger eller måneder.

Ved større eller mere komplicerede voldgiftssager, der kræver flere møder, eller hvor det forventes, at der skal gennemføres syn og skøn eller tilsvarende, lægges der en tidsplan for forløbet af konfliktmæglingen, således at selv meget omfattende voldgiftssager kan afsluttes i løbet af få måneder.

Kontakt os for mere information