Arvesager

"Arv kan ødelægge familier. De konflikter, der opstår i arvesager, handler sjældent kun om selve arven, men også om fortrængte følelser, der blusser op i forbindelse med dødsbobehandlingen."

Stridigheder mellem arvinger og dermed ofte mellem søskende kan forværre de menneskelige relationer, og det er faktisk normalt, at søskende i kølvandet på en arvesagsbehandling ikke taler sammen – nogle blot for en periode – andre permanent.

Den retslige behandling af arvesager fokuserer på ret og uret og ikke på de familiemæssige relationer. Retssager afgøres ofte ud fra bevisets stilling, altså ud fra, hvem der kan føre et bevis for, at tingene er, som vedkommende siger.

Selvom der er lavet testamente, kan arvinger ofte føle behov for, at en dialog mellem arvingerne føres med en neutral mægler. Dermed kan der skabes et miljø, hvor alle parter kan komme til orde, og hvor parternes forskellige opfattelser af tingene kan komme til udtryk på en sikker og brugbar måde.

Kontakt os for mere information