Konfliktmægling er fremtiden

Konfliktmægling bruges mere og mere i vores nabolande, både i private og kommercielle konflikter. Udviklingen i Danmark viser, at konfliktmægling bliver en integreret del af lovgivningen og erhvervslivets standarder. Senest har AB-systemet og de familieretslige regler implementeret konfliktmægling som en aktiv del af konfliktløsningen.