Hvad får jeg ud af konfliktmægling?

Konfliktmægling er baseret på parternes ønske om at finde en løsning, der giver størst mulige fordele for parterne.

Konflikthuset hjælper parterne med at bygge bro mellem deres interesser og behov uden at de personlige og forretningsmæssige relationer påvirkes negativt. Parterne er i centrum med fuld kontrol over forhandlinger og beslutninger, så der med hjælp fra konfliktmægleren kan findes en skræddersyet løsning.

Omkostningerne er langt mindre end ved rets- eller voldgiftssager, fordi det går betydeligt hurtigere bl.a. fordi det er muligt at tilrettelægge møder fleksibelt i forhold til deltagere og mødested.