Skilsmisse

"Mange oplever konflikter i forbindelse med skilsmisse. Skilsmisseprocenten er knap 50, og hvert tredje barn oplever, at forældrene går fra hinanden, inden barnet er fyldt 18 år."

Der er intet nyt i, at de bedste langvarige relationer og aftaler indgås mellem folk i åbenhed og enighed. Det handler med andre ord om at kunne tale sammen.

Konflikthuset skaber rum for dialog, hvor begge parter høres.

Gennem konstruktiv dialog arbejdes der hen imod en fælles forståelse for parternes nuværende og kommende situation. Hvad er vigtigt her og nu – og hvad er vigtigt i fremtiden.

Det gør det muligt at bevare en fornuftig relation mellem parterne, så både børn og voksne i fremtiden kan bibeholde kontakt og relationer

Kontakt os for mere information